Predstavitev športa

V ŠD Maribor Ultimate po dogovoru izvajamo predstavitve na osnovnih in srednjih šolah in na športnih in drugih prireditvah. Kje smo že bili, si lahko preberete pod zavihkom novice. Naša ponudba pa obsega naslednje že izvajajoče programe. Vsekakor pa smo v dogovoru z Vami naše predstavitve pripravljeni prilagoditi Vašim željam.

Za več nas lahko kontaktirate elektronski naslov matic@mariborultimate.si

4- urni seminar za pedagoge osnovnih in srednjih šol s strokovno literaturo

Na seminarju se boste naučili osnovne mete, osnove športa in pravil, podrobneje se boste spoznali s tako imenovanim duhom igre (ang. Spirit of the Game), posebnostjo napada in obrambe in predvsem načini, kako ta šport predstaviti mladim, če tudi ga vam ne bo najbolj pisan na kožo.

Na seminarju dobite tudi strokovno gradivo, kjer je povzet ves teoretični del in deset učnih priprav, ki jih lahko uporabite za izvedbo pri svojih urah.

Predstavitev za pedagoge osnovnih in srednjih šol

Časovno se prilagodimo Vašim željam in v urah, ki jih imamo na razpolago, poskusimo čim bolj učinkovito predstaviti naš šport. Aktivnosti so naravnane tako, da so pedagogi ves čas aktivni, obravnavamo vsebine, ki določeno skupino zanimajo, kljub vsemu pa predstavimo samo igro, pravila in duh igre. Pedagogi se tako seznanijo s tem športom in začnejo s prvimi koraki in vpeljavo v vzgojno – izobraževalne procese.

Predstavitve za učence, dijake

Predstavitve prilagodimo starostni stopnji in številu otrok. Navadno učencem/dijakom predstavimo osnovna pravila, učenci se preizkusijo tudi v igranju in preizkusijo šport, kjer ni sodnikov in se morajo o morebitnih nesoglasjih sporazumeti sami. Ves čas jih vodijo izkušeni trenerji našega društva (št. trenerjev je odvisno od števila otrok). Program poskušamo izpeljati tako, da so mladi ves čas aktivni.

Takšne predstavitve so se izkazale najboljše na športnih dnevih, saj se učenci/dijaki seznanijo z novimi, svežimi vsebinami. Vsekakor pa je izvedba mogoča tudi pri urah športa in drugih prireditvah, ki niso nujno v okviru šole.

Časovno in organizacijsko se prilagodimo Vam in Vašim željam.

Organizacija dogodkov (dejavnosti na piknikih, team buildingi …)

Glede na Vaše želje smo se pripravljeni prilagoditi in izvesti predstavitev, ki bi najbolje ustrezala Vašim željam. Zato nas le pogumno kontaktirajte.