V zadnjih letih smo se začeli ukvarjati z različnimi projekti, ki obsegajo vse starostne stopnje. Velik poudarek je predvsem na srednješolcih in osnovnošolcih.

Ne izvajamo le treningov, ki spodbujajo zdrav življenjski slog, temveč vodimo tudi tekmovanja, spoznavne dogodke in predstavitve za pedagoge, dijake in učence.

Posamezni večji projekti so naslednji:

  • ŠUL – Šolska ultimate liga
  • ŠUF – Šola ultimate frizbija
  • OŠUP – Osnovnošolsko ultimate prvenstvo
  • Woodckuck
  • Predstavitve za pedagoge, učence, dijake