spirit-of-the-game

Ultimate je šport brez sodnikov. Igralci si morajo soditi sami in razrešiti vse konflikte takoj na igrišču. S tem se spodbuja »fair play«, saj morajo igralci ohranit trezno glavo in reagirati pošteno tako do sebe kot do nasprotnika.

Športni duh (ang. Spirit of the Game, v nadaljevanju tudi SOTG) je pri ultimatu nekaj posebnega. Ker ni sodnikov, si igralci sodijo sami in pri tem upoštevajo pravila WFDF. Duh igre služi za ohranjanje spoštovanja do nasprotnika, za ohranjanje intenzivnosti igre, poštenosti, borbenosti in dostojanstva vsakega posameznika.

Ultimate daje velik poudarek medsebojnemu spoštovanju in spodbuja fair-play. Spodbuja tekmovalnost, ki pa nikoli ne sme preseči meje spoštovanja med igralci in mora biti v skladu s pravili. Izredno pomemben je užitek igranja, vsi igralci se morajo med igro dobro počutiti in v igri uživati.

Zavedanje odgovornosti vsakega posameznika v igri se stopnjuje s pomembnostjo in intenzivnostjo tekme. V kolikor bi športu določili sodnike, bi igralcem odvzeli možnost iskrenega izražanja in doživljanja tekmovanja, poštenosti in dobronamernosti. Imeti dober duh igre pomeni tudi poznati vsa pravila in jih upoštevati, igrati na vso moč pa čeprav je nasprotnik šibkejši, pomeni igrati najbolje kar ekipa zmore v danih okoliščinah. Ena sama dosežena točka z borbo in željo pomeni ekipi več kakor nekaj podarjenih.

Zaradi zgoraj naštetih razlogov je še toliko pomembneje, da vse začetnike poleg osnov metov in igre učimo tudi pravil, komunikacije, ekipnega sodelovanja in poštenosti. Pri vsej poplavi mnogo starejših in bolj uveljavljenih športov, kjer je sodnik tisti, ki določa kaj se sme in kaj ne, je to še toliko težje, saj se že učenci naučijo izkoriščati pomanjkljivosti takšnega sistema (misel: če sodnik ne vidi, se ni zgodilo).

Duh igre lahko izmerimo

Duh igre je zgrajen iz petih smernic, ki se uporabljajo za samoevalvacijo in evalvacijo nasprotne ekipe. S pomočjo lestvice se ekipe po vsaki odigrani tekmi medsebojno ocenijo. Ocenjevanje teh smernic pripomore k rasti igralcev in ekipe. Ob razglasitvi rezultatov se ekipi z najvišjim seštevkom ocen podeli nagrada za športni duh. Ta nagrada ima enako težo kot osvojitev prvega mesta. Kategorično ocenjevanje duha igre se uporablja predvsem na večjih turnirjih, kot tudi na manjših, zato je pomembno, da ga vpeljujemo tudi v ure športa.

Smernice, ki jih ocenjujemo so naslednje:

  • Poznavanje in uporaba pravil
  • Prekrški in telesni kontakt
  • Poštenost in fair-play
  • Pozitiven odnos in samokontrola
  • Komunikacija

Pola za kategorično ocenjevanje športnega duha

sotg_4_slo-page-001examples_sotg_slo-page-001Ekipni duh

Ker je Ultimate ekipni šport, tudi tukaj velja pravilo »vsi za enega, eden za vse«. Igralec potrebuje ekipo, v kateri se vsak posameznik trudi za skupen uspeh – doseči točko in se prebiti do zmage. Ko je del ekipe na igrišču, drugi člani ob stranski liniji z usmerjanjem pomagajo tistim, ki se trudijo dobiti točko, tako da ves čas sodelujejo vsi. Ko se ekipa odpravi na turnir, vsak član dobi nalogo, ki bo pripomogla k lažji organizaciji in boljšem vzdušju. To so npr. »team captain«, ki usmerja in skrbi za taktike ekipe, »spirit captain«, ki spodbuja ekipo in ohranja pozitivno vzdušje, »water boys«, da grla niso osušena, »disc team«, ki skrbi, da so vsi pripomočki ekipe vedno na kupu in se ne izgubijo, itd. Tako lahko vsak prispeva delček, ki tvori celoto super turnirja. Poleg prijateljev tvoje ekipe na turnirju spoznaš tudi tujce, ki lahko prav tako postanejo tvoji dobri prijatelji – del tvoje najljubše ekipe. In ker Ultimate ne pozna razlik med nežnejšim in močnejšim spolom, nikoli ne prevlada testosteron ali estrogen, temveč se najde ravno prava mera obojih. Poleg tistega na igrišču in na turnirju velja v Ultimatu enako močen ekipni duh tudi izven športa. Tvoji soigralci so hkrati tudi tvoji prijatelji. Potovanja na turnirje so vedno polna smeha, petja, družabnih (ravno izmišljenih) iger, globokih pogovorov in seveda – čage s tvojo ekipo so vedno najboljše čage.